סוף עידן הרבנים / הרב אהרון ליבוביץ

קבוצה הולכת וגדלה של אנשים דתיים מבקשים לקחת אחריות על עולמה הדתי ולהכריע הכרעה אוטונומית, ללא ציות לסמכות רבנית. מה תפקידם של הרבנים לנוכח המציאות הזו? האם הם עדיין רלוונטיים עבור אנשים שהכריעו שהם אינם זקוקים לסמכותם? האתגר שניצב לפתחם של הרבנים הוא לראות את עומק הקריאה הקדושה של הציבור הזה, העצמאי, מבקש הדרך. הדבר היחיד שיכול להציל אותנו, הרבנים, הוא השחרור מן הכוח