הדמוקרטיזציה התרבותית / הרב אילעאי עופרן

בעולם המערבי מתחולל תהליך של מעבר מיראה לאהבה, מאימה ופחד – ללקיחת אחריות המבוססת על רצון וחיבה, ומערכות יחסים רבות, הן בחברה והן במשפחה, הופכות ליותר ויותר דמוקרטיות. כיצד משפיע "מות היראה" על המרחב התרבותי והאמוני שלנו? כיצד נחנך ליראת שמיים בדור ללא מורא?

חדר השאלות לנוער

קיים קושי של נערים ונערות להתחבר לחוויה אמונית במציאות ימינו. מצאי החומרים הקיים, על אף ריבויו, אינו מספק עושר ראוי לצעירים אלו. חוסר נתינת המענה מצד אנשי חינוך ורבנים/יות פתוחים, מקשה על חיבור הנוער לתפיסות עולם דתיות ופתוחות ומפנה אותם לעיתים למנהיגים בעלי תפיסת עולם צרה.
בהתאם לצרכים פיתחנו חדר אינטרנטי חדש, גם באנגלית, אשר נותן מענה לשאלות רבות בתחומי האמונה. ייחודו של המיזם הוא בהיותו בנוי על תפיסה פתוחה ברוח נאמני תורה ועבודה.

נגיעה בין בני זוג בזמן לידה – עיון הלכתי-חברתי / אילעאי עופרן

סוגיית הנגיעה בין בני זוג בשעת הלידה היא מוקד של קונפליקט בין האדם לבין ההלכה – בין הצורך האנושי לתמיכה ולסיוע לבין איסור המגע. עיון במקורות ההלכה מראה כי ניתן להתיר מגע בין בני זוג בזמן לידה, וכי האיסור גורר מחירים רוחניים וחברתיים לא קלים איסור נגיעה בזמן לידה: שלוש תגובות לפני כשנתיים שודרה באחד […]

אין גבריות / הרב אילעאי עופרן

 

 

 

אין גבריות

הרב אילעאי עופרן

 

הרב אילעאי עופרן הוא רבה של קבוצת יבנה ושותף לפרוייקט "אור חדש" לקידום שירותי הדת של תנועת נאמני תורה ועבודה

 

מאיפה מגיע המושג גבריות? האם ההנחה שישנן תכונות גבריות אינה אלא בגדר גזענות? הרב אילעאי עופרן מבקש לערער על הנחת היסוד המייחסת תכונות מסויימות לגברים ואחרות לנשים. גבריות? אין דבר כזה

 

מחשיבה מדרשית לחשיבה הלכתית / הרב אילעאי עופרן

צורת החשיבה הפלורליסטית הנשענת על מושג ה"נרטיב" הנה ניגודה הגמור של החשיבה ההלכתית. בעולם ההלכה אמנם קיימות דעות שונות, אך ייחודה ומהותה של ההלכה היא השאיפה להכרעה כאחת השיטות.

יש להשיב אל השיח שלנו את השאלה "מי צודק?"