נגיעה בין בני זוג בזמן לידה – עיון הלכתי-חברתי / אילעאי עופרן

  סוגיית הנגיעה בין בני זוג בשעת הלידה היא מוקד של קונפליקט בין האדם לבין ההלכה – בין הצורך האנושי לתמיכה ולסיוע לבין איסור המגע. עיון במקורות ההלכה מראה כי ניתן להתיר מגע בין בני זוג בזמן לידה, וכי האיסור גורר מחירים רוחניים וחברתיים לא קלים   איסור נגיעה בזמן לידה: שלוש תגובות לפני כשנתיים […]

אין גבריות / הרב אילעאי עופרן

 

 

 

אין גבריות

הרב אילעאי עופרן

 

הרב אילעאי עופרן הוא רבה של קבוצת יבנה ושותף לפרוייקט “אור חדש” לקידום שירותי הדת של תנועת נאמני תורה ועבודה

 

מאיפה מגיע המושג גבריות? האם ההנחה שישנן תכונות גבריות אינה אלא בגדר גזענות? הרב אילעאי עופרן מבקש לערער על הנחת היסוד המייחסת תכונות מסויימות לגברים ואחרות לנשים. גבריות? אין דבר כזה

 

מחשיבה מדרשית לחשיבה הלכתית / הרב אילעאי עופרן

צורת החשיבה הפלורליסטית הנשענת על מושג ה”נרטיב” הנה ניגודה הגמור של החשיבה ההלכתית. בעולם ההלכה אמנם קיימות דעות שונות, אך ייחודה ומהותה של ההלכה היא השאיפה להכרעה כאחת השיטות.

יש להשיב אל השיח שלנו את השאלה “מי צודק?”