שביתה ושִברה – בעקבות "מכתב השביתה" / הרב חיים בורגנסקי

בימי ראשית השביתה פרסם הרב חיים בורגנסקי חוות דעת למורים באחד התיכונים הדתיים, ובו הצביע על מחויבותם ההלכתית והמוסרית של המורים הדתיים להצטרף לשביתה [*]. עד מהרה נפוץ "מכתב השביתה" בקרב רבים ברחבי הארץ, ועורר הדים. מחשבות ראשונות בעקבות הפולמוס.