שומרי מסורת: על מסורתיות ושמרנות / הרב חיים נבון

המסורתיות והדתיות מהוות שני נדבכים המשלימים האחד את השני – נדבך של זהות ועל גביו נדבך של בחירה. בתקופה בה מתערערת הזהות, עשויה דווקא המסורתיות הלא דתית ללמד אותנו רבות. ההגות השמרנית, בתורה, יכולה לסייע לנו לפענח עוד ממשמעותה של מסורתיות זו.