מאמר לקראת הרצאה: קהלת ואתגר הפוסטמודרניזם

 

 

ספר הסתירות
ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת מפני שמצאו דבריו סותרים זה לזה. (בבלי שבת ל' ע"ב). ועוד, שמצאו בו דברים המטים לצד מינות. (ויקרא רבה פרשה כ"ח). מן הסתירות המפורסמות של ספר קהלת: "טוב כעס משחוק" לעומת "לשחוק אמרתי מהולל". "ושבחתי אני את השמחה" לעומת "ולשמחה מה זו עושה". "כי מה יותר לחכם מן הכסיל" לעומת "יש יתרון לחכמה מן הכסילות כיתרון האור מן החושך". "ואשה בכל אלה לא מצאתי", לעומת "ראה חיים עם אשה אשר אהבת". מאמרים שיש בהם זיקה למינות: "שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך", מנוגד לתורה המצוה: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". "מה יתרון לאדם בכל עמלו", מנוגד לעקרון השכר והעונש המפורש בתורה. "מי יודע רוח האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ" הוא הכחשה של רעיון השארות הנפש. הסתירות שבספר הן, אם כן, פנימיות וחיצוניות. דבריו סותרים זה את זה, ודבריו סותרים לדברי תורה. הסתירות מן הסוג הראשון מצביעות על כשל הגיוני ומחשבתי, ואילו הסתירות מן הסוג השני, מצביעות על כשל מוסרי ודתי.