אלופינו מסובלים / הרב יהושע אנגלמן

  "אַלּוּפֵינוּ מְסֻבָּלִים" הינו ביטוי מתהילים קמ"ד. במסכת ברכות י"ז, דרשו חכמים בכוונת הביטוי: אלופינו – בתורה, מסבלים – במצוות. משום מה המצוות הן סבל? הבית יעקב טוען משום שאיננו מבינים את טעמן ותכליתן. לא זו בלבד שקיום המצוות איננו בהכרח מהנה, עבור האדם המשכיל, חוסר הבהירות מעצים את הקושי וכרוך במחיר סבל ממשי. המילים […]