שני מושגים של ימניות חרדית / הרב יוסף מילר

מחקרים עדכניים מגלים כי למעלה מ-82% מהחרדים תופסים את עצמם כימניים באופן מובהק. מאמר זה מבקש להציע הסבר למגמת ההזדהות עם הימין במגזר החרדי, ובפרט עם מפלגות ימין קיצוני. נראה כי חרדים רבים עוברים, לעתים בלי משים, ומתוך רצון לשמור על עדיפותה הערכית של המסורת היהודית, בין שתי תפיסות שונות של ימניות.