אורתודקסיה מודרנית ושמאל מדיני-קשר הכרחי? / קלמן נוימן ומאיר רוט

 

אורתודוקסיה מודרנית ושמאל – קשר הכרחי?קלמן נוימן

תנועה אורתודוקסית מודרנית "לא פוליטית" היתה צריכה לתבוע שינוי השיח על הנושא המדיני בתוך הציבור הדתי במקום ה"קולקטיביות הרעיונית" השלטת. ודאי שאין מקום להביע סלידה, או להשלים עם סלידה, כלפי מי שסבור אחרת.