פֶּרְמָקַלְצֶ'ר, שמיטה והדיאלוג שביניהן / חגית מימון

שיטת פֶּרְמָקַלְצֶ'ר לתכנון סביבתי עשויה להשיבלמצוות השמיטה את טעמה האבוד, את החיבור לאדמה. בו בזמן, השמיטה יכולה להעניק עומקורוח לחיבור הסביבתי למקום. ניסיון להחיות את האגדה שבהלכה ולהציץ לדיאלוג האפשריבין שתי שפות ושלושה חברים, רגע לפני השמיטה.