תגובות שונות שפורסמו ביחס לגיליון דעות 97

תגובה לגיליון מסורתיים מאת: ד"ר חגי משגב, לתגובה כפי שהתפרסמה בפייסבוק לחצו כאן חוברת שלמה הקדישו "נאמני תורה ועבודה" ו"תור הזהב" לתופעת המסורתיות. כמה מאמרים, שכולם מתנבאים בסגנון אחד (למעט אולי המאמר של הרב חיים נבון, שמושך כמו במאמרים רבים אחרים שלו לכיוון ההגות השמרנית-רפובליקנית): המסורתיות היא השבט החמישי (רפרנס לנאום ארבעת השבטים של ריבלין), […]

גיליון כסלו תשנ"ו

גיליון כסלו תשנ"ו

בהוצאת נאמני תורה ועבודה

לצורת PDF: ללחוץ כאן.

רשימת המאמרים:

דבר המזכירות

עמדה

הציונות הדתית – תערובת ולא תרכובת – אברהם שטיין

רצח על כבש המזבח – חגי משגב

תיקון אדם ותיקון עולם במקורות ובתרבות הכללית – יוסקה אחיטוב

ליבוביץ וגרשם שלום – מיכאל ששר

געגועים לאיש שלא היכרנו – מאיר רוט

אידיאולוגיה דתית – כיצד היא באפשר – חנה כשר

החשבון והנפש – הרב אלי סדן

השבת שלפני … סקירת שבת העיון

חוויות משבת העיון "הציונות הדתית, הרב קוק וממשיכי דרכו"