בכל זאת חברתית / חיותה דויטש

"הרשת היא מאגר אינסופי כמעט של מידע ושל קשרים חברתיים, שבעבר כמעט ולא יכול להתממש. היא פותחת מרחבים ואפשרויות שבעבר לא יכלו לעלות כלל על הדמיון. עמדתי הנפשית הבסיסית לגביה היא תחושה עמוקה של תודה". בניגוד לטענות הפוסלות את הרשת בגלל חסרונותיה, חיותה דויטש מסתכלת על נפלאות הרשת, ואומרת תודה