לא רק קרב מנהיגים / חיים זיכרמן

לא רק קרב מנהיגים מאבק גדולי הדור בין הרב שטיינמן הבני-ברקי והרב אויערבך הירושלמי קורע לשניים את הקהילה הליטאית. אך בשורשי הוויכוח נעוצות שתי תפיסות עולם מנוגדות בשאלת עתיד היחסים בין הציבור החרדי לבין החברה הישראלית: שילוב הדרגתי ומתינות מן העבר האחד, והתבדלות וקנאות מן העבר השני ד"ר חיים זיכרמן הוא מרצה למשפטים בקריה האקדמית […]