להתבגר מן הסוציאליזם / חיים נבון

הציונות הדתית כבר לא בת עשרים, וכבר לא מתלהבת עד שכרון חושים מההמצאה החדשה והמופלאה שנקראת 'מדינה': היא התבגרה ולמדה להכיר גם את מגבלותיה, וכך גם השילה מעליה את הסוציאליזם שאפיין אותה בעבר. הרב חיים נבון כותב על יתרונותיה של התפיסה הקפיטליסטית, וטוען כי דווקא אלו שתומכים בהפרטת מערך הכשרות והמקוואות צריכים להבהיר מדוע הם […]