לימוד תורה: חשבון נפש / חנה פנחסי

מלימוד של "קריאה יחפה", תמימות והתאהבות בטקסט, דרך גיבוש תודעה פמיניסטית והכרת הפער הכואב שבין המקורות לבין העולם המוסרי בן-זמננו, ועד לשיבה המפויסת אל המקורות ויצירת מדרשי נשים: ד"ר חנה פנחסי בחשבון נפש אישי על לימוד תורה

קול אישה – עָרֵב או עֶרְווה? / חנה פנחסי

גם אם השיח ההלכתי הולך ומשתנה, הקביעה "קול באישה ערווה" הופנמה עמוק בזהותנו
והשפיעה על התפיסה שלפיה הנשים מפתות ומסוכנות ועדיף שקולן לא יישמע. לאור נוכחותו הבולטת של הקול הנשי בתרבות
הישראלית עולה הצורך במודל יהודי חלופי לשמיעת מחודשת של קול האישה.