צו השעה: לכתוב / טובה גנזל

כניסתן של נשים לעולם לימוד התורה לא הצמיחה, עדיין, כתיבה נשית תורנית מקיפה בשלל תחומים תורניים. השינוי לא יבוא בכך שנלין על כתבי עת, קבצים וביטאונים שאינם מפרסמים מאמרים או תשובות הלכתיות של נשים; עלינו, הנשים, לכתוב ולכתוב ולכתוב. התוצאה תהיה שהגברים, שומרי הסף, יכניסו את הנשים אל מעגל הכותבים, ובהעדר התייחסות נשית בסוגיה מסוימת, חסרונן של נשים יורגש

לא פוסקות הלכה-תוכנית יועצות לענייני טהרת המשפחה / טובה גנזל

 

 תוכנית יועצות לענייני טהרת משפחה

על דמותה של האורתודוקסיה בדורנו מתקיים לאחרונה דיון ער מעל דפים אלה. אין חולק על כך שאנו עדים לתמורות ולשינויים רבי משמעות בכל רבדיה של האורתודוקסיה, הן החרדית והן הציונית דתית. הדעות חלוקות באשר לגבולותיה של ההגדרה למונח "אורתודוקסיה", אך השאלה היא האם יש טעם להתמיד במאמצים של ניסוח כדי להכניס אל גידרה של האורתודוקסיה את כל התופעות החדשות ואת כל צורות ההתנהגות של אלה הרואים עצמם כאורתודוקסים?

ברצוני להציג גישה אחרת, הבאה מהשטח, ומתייחסת לאחד החידושים המשמעותיים בעולמה של האורתודוקסיה, והוא הסמכתן של נשים להיות "יועצות לעניני טהרת המשפחה". הסמכה זו ניתנה לנשים אלה, ואני בתוכן, על ידי רבנים אורתודוקסים לכל הדעות, המוכרים כסמכות לעניני פסיקת הלכה וכראשי מוסדות תורניים מובהקים.