גשר אקולוגי / טליה שניידר

בין בני אדם יש הבדלים ומחלוקות, אבל הטבע יכול לחבר בינינו. הוא נוגע ללב כל אדם באשר הוא, ואהבת הטבע המקננת בכולנו היא המשותף שביכולתו לחולל שינוי אמיתי, פנימי. האקולוגיה יכולה לשמש גשר, להזין ולדרבן יוזמה בונה ומתמשכת בה יוכלו ליטול חלק מגוון הצבעים בחברה המקומית