מאידיאליזם לריאליזם: הציונות הדתית והשאלה החברתית / יאיר שלג (למנויים בלבד)

המציאות הישראלית הקשה הביאה את הציונות הדתית לזנוח את האידיאליזם שאפיין אותה, ולאמץ תפיסת עולם ריאליסטית מפוכחת. השיח הקפיטליסטי הדתי – תוצר של המגמה הזו – זר לרוחה של התורה, ומנוגד לאתוס הדתי-לאומי של אחריות לאומית וערבות הדדית. אם לא תתקיים כאן לכידות חברתית וכלכלית, לא תתקיים גם לכידות מדינית וביטחונית

עלייתו ונפילתו של הקוקיזם / יאיר שלג (למנויים)

  יאיר שלג הוא ראש תכנית דת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה ועיתונאי ב"מקור ראשון" אם בעבר התוותה משנת הרב קוק את דרכה של הציונות הדתית כמעט באופן בלעדי, הרי שבשנים האחרונות, עם המעבר לעידן פוסט-אידיאולוגי, ירד קרנו של הקוקיזם. נדמה שיתרונותיה של הזהות הדתית שאחרי עידן הדומיננטיות של משנת הרב קוק – האפשרות ליצור זהות […]

הפיצול בציונות הדתית – עבר, הווה, עתיד / יאיר שלג

זה כמה עשורים שהציונות הדתית הולכת ומתפצלת לשני מחנות, שגישתם לתרבות החילונית וליחס
הראוי בין המינים שונה בתכלית; נראה שבתי הכנסת ובתי הספר צפויים להתפצל יותר
ויותר. שורש הוויכוח הוא בשאלת הנאמנות: האם הציוני-דתי נאמן להלכה הנוהגת, או
למערכת הערכים האנושיים המעצבת אותה?