"תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב"- למה ללמוד עם חילונים?! / יהודה טאובמן

במציאות שבה בתי מדרש דתיים-חילוניים הפכו לחזון נפרץ, לומדים דתיים רבים מוסיפים
לעורר את שאלת התועלת שבלימוד כזה. בבסיסה, השאלה הזאת קשורה בדילמה עמוקה יותר של
האדם המאמין, המצריכה עימות חריף של האמת והאמונה עם קשיים וסתירות. קריאה להצצה
מחודשת בגודש שממלא את 'העגלה הריקה'.