דרוש שינוי: על הצורך בחינוך יהודי-מסורתי ראוי / יהודה מימרן

בניגוד לתפיסה הרווחת, החברה היהודית בישראל אינה מחולקת באופן קוטבי ל"דתיים"
ול"חילוניים"; ציבור מסורתי גדול מצוי בתווך שבין הקצוות ואינו זוכה
לחינוך יהודי הולם. לאור זאת, מתבקשת חשיבה
מחודשת ביחס למערכות החינוך הנפרדות ל"דתיים" ו"חילוניים"
וביחס למקומו ולאופיו של החינוך היהודי הראוי.