צמחונות אידיאולוגית היא כפירה / יואב שורק

 

 

 

 

צמחונות אידיאולוגית היא כפירה

הססמה "בשר זה רצח" נשענת על השוואה בין בני אדם לבעלי חיים. אך ההשוואה הזו שומטת את הקרקע מתחת לאחריותנו המוסרית, כפי שעוצבה בברית שבין אברהם לנח, ומתעלמת מדרכה של תורה

יואב שורק

בגידה בערכי 'תורה ועבודה' / יואב שורק

 

 

 

 

בגידה בערכי 'תורה ועבודה'

יואב שורק

 

תנועת 'נאמני תורה ועבודה' הציגה במהלך השנה האחרונה את 'המודל הקהילתי' לשירותי הדת במדינת ישראל. עיקרו של מודל זה הוא בהעברת האחריות על שירותי הדת מן המדינה אל הקהילות שבה. האמנם מתיישב מודל זה עם ערכי התורה והעבודה, ערכיה של הציונות הדתית הרואה במדינת ישראל בסיס להגשמת החזון של עם ישראל?