קץ לקטר עת להסתער – בעקבות הדיון בגיליון 46 / יוחנן בן יעקב

המציאות הקשה אליה נקלעה הציונות הדתית צריכה להביא אותנו לכלל מעשה; במקום להתלונן על הדרת קולנו יש להתחיל לפעול לשיפור המצב. ראשית עלינו לגייס משאבים אנושיים, רוחניים וחומריים ולהקים את "מדרשת תורה ועבודה": בית מדרש שיהיה בית יוצר לנשמת התנועה

גיליון ניסן תשנ"ו

גיליון ניסן תשנ"ו.

בהוצאת נאמני תורה ועבודה.

לצורת PDF: ללחוץ כאן.

רשימת המאמרים:

הרהורים על שבחה של מעט ספקנות בחינוך הדתי-גילי זיוון

הלכה פוליטיקה וחידוש התורה-נעם זהר

דמותו האחרת-יוחנן בן יעקב

יהדות על לוע הר געש- מאיר רוט

מכתב לחברי התנועה

הלכה, מוסר, אחריות וציונות דתית- אבי שגיא

 

גיליון אב תשנ"ד

גיליון אב תשנ"ד

בהוצאת נאמני תורה ועבודה

לקרוא את הגיליון בצורת PDF: חלק 1, חלק 2

רשימת המאמרים:

תורה עם דרך ארץ בישיבה המודרנית- מרדכי בר לב

שכלתנות ומסורת- יואל ירדן

פשט והפשטה- חנה כשר

שיחה עם ד"ר יוסף בורג- מאיר רוט

רבנים בשואה- פנינה מייזליש

עיון בהלכה של הרמב"ן ובהשלכותיה האקטואליות- מיכאל צבי נהוראי

עקדת שרה- מיכאל ששר

קין, הבל והרצח הראשון-יוחנן בן יעקב

ירידת הדורות או קידמה?!- פנחס אלפרט