פרשת הרב מוטי אלון ושאלת התפצלותה של הציונות הדתית / יונתן בן הרא"ש

פרשת הרב מוטי אלון כופה על הציבור הציוני-דתי תהליך של התבגרות. עלינו ללמוד כי לעתים המציאות מורכבת ומלאת סתירות, ולהפנים כי בבסיס אמונתנו עומדת הכרעה אישית ואוטונומית, ולא דמותו של רב כזה או אחר. ועוד: דווקא לאור המשבר הזה אנו נדרשים להמשיך להשמיע את קולנו בתוככי הציבור הציוני-דתי הכללי ולשמור על אחדות המחנה

בית דין אלטרנטיבי – האומנם?! / יונתן בן הראש

יוזמה חדשה של הרב ישראל רוזן להקמת בית דין
אלטרנטיבי מסמלת שלב חדש במאבק נגד בתי הדין הרבניים. על פי הצעתו, בתי הדין
החדשים ישאבו את כוחם מתוקף חוק הבוררות, ויאוישו בדיינים בעלי רגישות חברתית
המעורים ברקע התרבותי שהמתדיינים באים ממנו. מאז פרסום ההצעה נשמעים דברי ביקורת
מצד כמה מארגוני הנשים, המביעים ספקות ביעילותה ובמעשיותה, וחוששים כי היא תגרום
נזק רב יותר מתועלת