בית מדרש לדתיים ודתיים / יוסי סופר

הציבור הדתי-לאומי הולך ונפרם לתת-קבוצות שאט-אט מתמסדות, מתרחקות זו מזו ומגביהות את החומות ביניהן. בבית המדרש "רשות הרבים" של מרכז יעקב הרצוג מבקשים לכונן שיח חדש המשתף את כל גוני הציונות הדתית; שיח ששומר על עומקו ואינו מתבסס על פלורליזם