חרדים מול דתיים-ליברלים: האם קיימת אפשרות לדיאלוג? / יוסף מילר

האתגרים המשותפים לציבור החרדי ולציבור הציוני-דתי, כשתי קהילות שמתמודדות עם הקיום היהודי-דתי בעולם מודרני, עשויים לשמש בסיס לדיאלוג בין העולם החרדי לבין הקהילה הדתית הליברלית. יוסף מילר, בוגר ישיבות ליטאיות המלמד כיום בישיבת הקיבוץ הדתי, משרטט מתווה לשיח אפשרי בין הקהילות. הצעה לחשיבה מחדש הרב יוסף נתן מילר הוא בוגר ישיבת חברון ולומד כיום בישיבת […]