מי מוליך את ההלכה? / פרופ' יורם קירש

 

מי מוליך את ההלכה?
התפתחות ההלכה בעידן ביזור הפסיקה
פרופ' יורם קירש.

ההלכה היהודית מצטיירת בדרך כלל כמערכת קשוחה ובלתי משתנה של מצוות וסייגים. ואולם, מי שמכיר את תולדות ההלכה יודע כי ההלכה משתנה ומתחדשת, הן בשל תהליכים פנימיים והן בתגובה להשפעות חיצוניות. אפשר להשוות את השינויים בהלכה לשינויים המתחוללים בשפה, שביאליק, במסתו 'גילוי וכיסוי בלשון', תיארם כ"תנועה בלתי פוסקת, הרכבות וצירופים חדשים… חילופי משמרות והעתק מקומות". השינויים בשפה הם איטיים ולעתים קשה לחוש בהם ועם זאת, אין ספק שהעברית המדוברת כיום אינה זהה לעברית שדוברה לפני שלושים או ארבעים שנה. תהליך דומה של שינויים איטיים עובר גם על ההלכה, כפי שמגלה, למשל, השוואה בין קיצור שולחן ערוך שחיבר ר' שלמה גאנצפריד בשנת 1863, לקיצור שולחן ערוך מקור חיים שפרסם הרב חיים דוד הלוי ב-1980.

גיליון אב תשנ"ה

יליון אב תשנ"ה

בהוצאת נאמני תורה ועבודה

לקרוא את הגיליון בצורת PDF: חלק 1, חלק 2

רשימת המאמרים:

מי צריך אידיאולוגיה דתית?- מאיר רוט

שפה דתית בעולם מודרני-ראיון עם אליעזר גולדמן – אבי שגיא

חזרה בתשובה וחזרה בשאלה כחלק מהתפתחות השיפוט המוסרי- יורם קירש

גיור כהלכה-אפשר ם אחרת – יואל ירדן

מרכז יעקב הרצוג- שמואל כהן

כסף כשר??סקירה על שבת עיון בנושא "ערכים בעסקים"-פנחס לנדאו

החינוך בישראל-בין אתוס פטריארכלי לאתוס של שוויון- לאה שקדיאל