תרומת דם – רגע של נתינה וקרבת ה' / יזהר פינטוס

ישנה תפיסה[1] הגורסת כי בעתיד לא תהיה מלאכת הקרבת קרבנות מן החי. איננו יכולים לדעת כיצד בדיוק תראה עבודת בית המקדש, אך תרומת דם שנובעת מתוך חסד ונעשית מתוך מיעוט חלבנו ודמנו, יכולה, אולי, להוות תחליף לקרבנות.[2]