שמיטת המאבק על הרכב הרבנות / יעל רוזנמן

באוקטובר האחרון הכריע בג"צ כי הרבנות הראשית אינה יכולה למנוע מתן תעודות כשרות למסתמכים על היתר המכירה. בכך בא לסיומו – לעת עתה – ניסיונם של גורמים חרדיים להביא לשינוי במדיניותה של הרבנות הראשית. כמו כן, המאבק סביב שנת השמיטה הפך תמרור אזהרה נוסף להידלדלות כוחה של הציונות הדתית במועצת הרבנות הראשית.