המרוץ להרחבת סמכויות בתי הדין / יעקב פריידברג

לפני
כחודשיים אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת החוק הממשלתית לתיקון חוק שיפוט
בתי דין רבניים, שמשמעותה הרחבה בפועל של סמכויות בתי הדין. בימים אלה מופעלים
לחצים כבדים להשלמת חקיקתה בכנסת, כשבמקביל מונחות על שולחן הכנסת כמה הצעות חוק
פרטיות, שהגישו כמה חברי כנסת מהסיעות החרדיות.

מה
"מסתתר" מאחורי הכותרות והמונחים המשפטיים הפורמליים? מהן ההשלכות
מרחיקות הלכת שעשויות להיות לקבלת ההצעות האלה על הסטטוס-קוו השורר כיום בענייני
דת ומדינה, וכיצד ישתנו מצבן ומעמדן של נשים בהליכי גירושין?