הגילוי שבגילוי הראש / יערה ענבר

בהתבוננות ברבדים המיתיים של מנהג חבישת הכיפה מתגלים תפקידיה השונים במערכת היחסים המורכבת שבין עם ישראל לאלוהיו. כך, בניגוד למקובל, מתפרשת חבישת הכיפה כסמל לכיסוי, ריחוק וכפייה, וגילוי הראש – כהצהרה של גילוי, קרבה ואהבת האל. גלגולה ההיסטורי והמיתי של הכיפה מלמד על עוצמתה של דתיות גלויית ראש.