מעוות (לא) יוכל לתקון? / יפה בניה

 

 

 

מעוות (לא) יוכל לתקון?

יפה בניה


יפה בניה היא מנהלת פדגוגית ב"ממזרח שמש" – מרכז למנהיגות יהודית חברתית, וחברת צוות "פתיח" – יוזמות לפיתוח חזון למנהיגות בחינוך" במכון מנדל.