אין דרך קלה – תגובה למאיר רוט / יצחק גייגר

 

אין דרך קלה – הערות נוספות על הצד"ח
יצחק גייגר.
במאמר שפרסמתי באקדמות יא' (תשרי תשס"ב) ביקשתי להציג את דמותה של הציונות הדתית החדשה (הצד"ח) כפי שנתגלתה לעיניי לאחר עיון בכתבים רבים של חוג זה, על הגוונים השונים בו. לאחר שלב הגילוי ותיאור הממצאים, הגיע גם שלב הביקורת, המבוססת בחלקה על ביקורת שמקורה מחוץ לחוג ובחלקה על ביקורת שמקורה בחלק המתון של החוג. על חלק מביקורת זאת הגיב מאיר רוט בגיליון דעות-עמודים האחרון , וכעת ברצוני להתייחס לחלק מתגובתו.