מולדת לא לי: לקראת תיאולוגיה של אי- הלימה / ישי מבורךהסוד של הארץ הקדושה הוא בכך שזו תכנס אל תוכה את אי-ההלימה והתקיעוּת התיאולוגית. בה ייווצר הקושי שהוא איננו החלופה של האלוהי או העדרו, אלא האלוהי עצמו. מכאן נגזר גם תפקידה של הדת במדינה: הניסיון לייצר פתרונות שרירים וקיימים עבור המתח הבלתי-נסבל בין דת ומדינה מתכחשים לאמת התיאולוגית המפעמת במצב המדיני הנתון. יש לחיות את מצב התקיעות והאין מוצא החוקתי-הלכתי כמופע של התיאולוגיה של שבירת הכלים