חדר השאלות לנוער

קיים קושי של נערים ונערות להתחבר לחוויה אמונית במציאות ימינו. מצאי החומרים הקיים, על אף ריבויו, אינו מספק עושר ראוי לצעירים אלו. חוסר נתינת המענה מצד אנשי חינוך ורבנים/יות פתוחים, מקשה על חיבור הנוער לתפיסות עולם דתיות ופתוחות ומפנה אותם לעיתים למנהיגים בעלי תפיסת עולם צרה.
בהתאם לצרכים פיתחנו חדר אינטרנטי חדש, גם באנגלית, אשר נותן מענה לשאלות רבות בתחומי האמונה. ייחודו של המיזם הוא בהיותו בנוי על תפיסה פתוחה ברוח נאמני תורה ועבודה.