בעלבתיות / כרמל צ'רקה- הורוביץ

הפמיניזם הדתי הצליח להעתיק את המודל הישיבתי הגברי אל עולם האולפנות והמדרשות: לימוד גמרא מעמיק, חברותות ושיעורים כלליים. עתה, כשנראה שזו רק שאלה של זמן עד שנשים יוכרו כפוסקות הלכה, הגיעה העת למהפכה הבאה: לימוד תורה של נשים בעלבתיות, שלא נעצר בסיום שנת הלימודים במדרשה אלא נמשך אל תוך החיים עצמם