תגובה לגיליון 84 / לאה שקדיאל

למערכת דעות שלום רב.

הגיליון האחרון שלכם (מצוין, כרגיל) סובב סביב פיל שנוכח בחדר אבל אף אחד לא ממש מדבר עליו: הצורך האקוטי והדחוף לחבר מחדש את האג'נדה של כל נאמני הפרויקט המקורי של ציונות דתית עם המאבק למען שלום וזכויותיהם של ערבים פלסטינים (וגויים אחרים) בארץ הזאת, כאזרחים שווי זכויות, או כתושבי השטחים אשר בשליטתנו (כן, גם על עזה אנו ממשיכים לשלוט בעצם), אשר גם הם בני אדם שנבראו בצלם אלוקים.

"היפרד נא מעלי" – גבולות הגזירה של הציונות הדתית / לאה שקדיאל, צור ארליך

גבולות הגזרה של הזרמים השונים בציונות הדתית מסמנים גם את גבולות הגזִירה של הציבור הזה: האם עליו להיגזר לשניים, ואם כן – מהו תוואי הקרע, מי מתייצב מימינו ומי משמאלו, ומה היחסים בין קרע זה ובין המפה המדינית-הפוליטית? ביקשנו מלאה שקדיאל ומצור ארליך לנסות לשרטט את תוואי הפיצול שלהם

האם להפריד בין בנים לבנות בחמ"ד? השלמות נחוצות/ לאה שקדיאל

  לפני כעשור פרסמתי מאמר (מצ"ב מטה) שבחן את תהליך ההפרדה בין בנים לבנות בתיכון מקיף דתי בישראל (1) . המאמר תיאר מציאות שכבר הפכה אז לעובדה מוגמרת, והציע אפשרויות לניצול מהלך זה להעצמת חינוכן של הבנות, בהסתמך על תיאוריות פמיניסטיות חינוכיות. כיום נראה לי חשוב להשלים את הדברים מכמה כיוונים.

המאמר: "כדאי להפריד אבל למה בעצם?" (תיכון)

כדאי להפריד, אבל למה בעצם?
על הפרדה בין המינים בבתי ספר תיכוניים דתיים בישראל: חקר מקרה

לאה שקדיאל – כל הזכויות שמורות  (יש לציין כי המחברת הבהירה במאמר נפרד, המובא באתר, כי מאמר זה אינו מתייחס לגילאי יסודי).


המאמר פורסם בספר היובל לטובה אילן עין טובה – דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל
עורך: נחם אילן. הוצאת הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה, 1999  9.11.98

גיליון אלול תשנ"ו

גיליון אלול תשנ"ו.

בהוצאת נאמני תורה ועבודה.

לצורת PDF: ללחוץ כאן.

רשימת המאמרים:

בשבח התערובת ולא התרכובת- לאה שקדיאל

על ערכי היהדות של הימין ושל השמאל- חנה כשר

התנועה ליהדות של תורה-אוטופיה של משכלים יראי שמים- מאיר רוט, יואל ירדן

לבכות את אריאל-לדמותו של פרופ' אריאל רוזן-צבי ז"ל- יעקב וינרוט

נקי כפיים ובר לבב-לזכרו של פרופ' מוטי בר לב ז"ל- אברהם פולובין

התנ"ך כספר מחנך- יואל ירדן

 

גיליון אב תשנ"ה

יליון אב תשנ"ה

בהוצאת נאמני תורה ועבודה

לקרוא את הגיליון בצורת PDF: חלק 1, חלק 2

רשימת המאמרים:

מי צריך אידיאולוגיה דתית?- מאיר רוט

שפה דתית בעולם מודרני-ראיון עם אליעזר גולדמן – אבי שגיא

חזרה בתשובה וחזרה בשאלה כחלק מהתפתחות השיפוט המוסרי- יורם קירש

גיור כהלכה-אפשר ם אחרת – יואל ירדן

מרכז יעקב הרצוג- שמואל כהן

כסף כשר??סקירה על שבת עיון בנושא "ערכים בעסקים"-פנחס לנדאו

החינוך בישראל-בין אתוס פטריארכלי לאתוס של שוויון- לאה שקדיאל