"היפרד נא מעלי" – גבולות הגזירה של הציונות הדתית / לאה שקדיאל, צור ארליך

גבולות הגזרה של הזרמים השונים בציונות הדתית מסמנים גם את גבולות הגזִירה של הציבור הזה: האם עליו להיגזר לשניים, ואם כן – מהו תוואי הקרע, מי מתייצב מימינו ומי משמאלו, ומה היחסים בין קרע זה ובין המפה המדינית-הפוליטית? ביקשנו מלאה שקדיאל ומצור ארליך לנסות לשרטט את תוואי הפיצול שלהם

האם להפריד בין בנים לבנות בחמ"ד? השלמות נחוצות/ לאה שקדיאל

  לפני כעשור פרסמתי מאמר (מצ"ב מטה) שבחן את תהליך ההפרדה בין בנים לבנות בתיכון מקיף דתי בישראל (1) . המאמר תיאר מציאות שכבר הפכה אז לעובדה מוגמרת, והציע אפשרויות לניצול מהלך זה להעצמת חינוכן של הבנות, בהסתמך על תיאוריות פמיניסטיות חינוכיות. כיום נראה לי חשוב להשלים את הדברים מכמה כיוונים.

המאמר: "כדאי להפריד אבל למה בעצם?" (תיכון)

כדאי להפריד, אבל למה בעצם?
על הפרדה בין המינים בבתי ספר תיכוניים דתיים בישראל: חקר מקרה

לאה שקדיאל – כל הזכויות שמורות  (יש לציין כי המחברת הבהירה במאמר נפרד, המובא באתר, כי מאמר זה אינו מתייחס לגילאי יסודי).


המאמר פורסם בספר היובל לטובה אילן עין טובה – דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל
עורך: נחם אילן. הוצאת הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה, 1999  9.11.98