להחזיר את הצדיק / ליאור עמדי

חירותו של הפרט, ערך מקודש בדתיות האורתודוקסית-הליברלית, מובילה לאובדן גבולות ולחיים בלא היררכיה רוחנית. רק השלכת הבחירה על האחר תוכל להשיב את החופש האמיתי.