ארם נהריים שלי / ליאור שפירא

רוב סיפורי החזרה בתשובה מכילים שני גורמים משמעותיים: 'ראיית האור' ועזיבה מוחלטת של העולם הישן. ליאור שפירא, לעומת זאת, חזרה בתשובה בגלל הצורך בקהילה, ועברה מעולם חילוני אל האגפים הליברליים בציונות הדתית. הקשר עם משפחתה החילונית חשוב לה יותר מהקפדה על איסורי שבת, והיא קוראת לעצמה דתייה מכיוון שהיא לא מצאה מילה טובה יותר. האם אפשר לעזוב את ארם נהריים מבלי לנתץ את פסילי ההורים?