אנחנו אורתודוקסים – תגובה ליצחק גייגר / מאיר רוט

 

תגובה ליצחק גייגר

מאיר רוט

טענתו העיקרית של גייגר כנגד הצד"ח, כהגדרתו (=ציונות דתית חדשה), בנויה בשיטה הבאה: למושג האורתודוקסיה הגדרה ברורה, לטענתו – "איני סבור כי קיימת מחלוקת משמעותית ביחס לעצם הגדרת האורתודוקסיה" וקבוצות מסוימות בצד"ח מצויות היום "בתהליך היציאה מהאורתודוקסיה, אולי אף יצאו ממנה". להלן אנסה להתמודד עם הטענה בשני חלקיה.

אורתודקסיה מודרנית ושמאל מדיני-קשר הכרחי? / קלמן נוימן ומאיר רוט

 

אורתודוקסיה מודרנית ושמאל – קשר הכרחי?קלמן נוימן

תנועה אורתודוקסית מודרנית "לא פוליטית" היתה צריכה לתבוע שינוי השיח על הנושא המדיני בתוך הציבור הדתי במקום ה"קולקטיביות הרעיונית" השלטת. ודאי שאין מקום להביע סלידה, או להשלים עם סלידה, כלפי מי שסבור אחרת.

לדעתי – דת ומפלגות דתיות/מאיר רוט

 

השינוי כבר כאן, המהפכה עדיין לא
מאיר רוט


עדיין מוקדם לברך על המוגמר ואין צורך להריע בחצוצרות, אולי גם ברכת "שהחיינו", שהשמיע הרב יואל בן-נון בכנס "לביא" השלישי, היתה ברכה בטרם-עת, אבל השינוי כבר כאן – ובגדול!