גיליון טבת תשנ"ג

גיליון טבת תשנ"ג

בהוצאת נאמני תורה ועבודה

רשימת המאמרים:

פרופ' אברהם נוריאל ז"ל- זאב הרווי

המעט שחייב להחזיק את המרובה- יהודה בר"ט

מאין ולאן- יעקב חסדאי

פעילות צעירים-חוגי מחשבה

עשות ספרים הרבה-מיכאל נהוראי

החינוך הדתי ציוני-מהמזרחי ועד החמ"ד- עמי זאבי

על ההחמרה

ראיוןעם יגאל ביבי

הרב הפילוסוף- יונה בן ששון

 

 

לצפייה בגיליון לחצו כאן!