הערות על מאמרו של הרב מלמד ותגובת העורך / מיכל ברגמן, אוראל שרפ

  בעקבות מאמרו של הרב מלמד, דעות 57: 'השירות והאומה'הערות על מאמרו של הרב מלמד ותגובת העורךמיכל ברגמןבעקבות פרסום מאמרו של הרב אליעזר מלמד בגיליון דעות האחרון מבקשת מיכל ברגמן לנתח את המשמעויות הקשות העולות מן המאמר בנוגע ליחס לנשים. מתוך כך היא מבקשת להעלות את השאלה הקשה: האם דברים מעין אלו ראויים לפרסום ב"דעות"? תגובה למאמר מגליון 57 "השירות והאומה", והתייחסות של עורך דעות לדברים 

מדור אמנות: מתיקון מכונות לתיקון עולם – על לימוד הלכה יצירתי / מיכל ברגמן

לכולנו זכור שיעור "דינים" – שינון של סעיפים מ"קיצור שולחן ערוך" שנשארים לעתים מנותקים מעולמנו. כדי
למנוע את המשך הניכור כלפי לימוד ההלכה יש לבנות תוכנית בין-תחומית, שתדגיש את
הקשר של ההלכה לתחומי יצירה אחרים. רק לימוד בין-תחומי, שלא יחשוש לגעת בשאלות
הגותיות ומוסריות, יקרב את ההלכה ללומדים ויעמיק את משמעותה בחייהם.

הצעה ללימוד יצירתי של ההלכה, על דרך המדרש והאמנות