הנחות יסוד מוטעות ומה הן עושות לתלמידים / מירי שליסל (למנויים בלבד)

תוכניות לימודים בנויות על הנחות יסוד מסוימות לגבי צורכי התלמידים, יכולותיהם ותהליך הלמידה הראוי. להנחות יסוד שגויות יש השפעות הרסניות על הלמידה, על ההישגים ועל יחס התלמידים למקצוע. הנחות יסוד נכונות, לעומת זאת, מביאות ברכה גדולה. על מאחורי הקלעים של המהפכה בתוכנית הלימודים בתנ"ך, ומה יכולה מערכת החינוך ללמוד ממנה