"נקהלו ועמוד על נפשם": בית הכנסת הקהילתי, בין בית לעיר / מישאל ציון

"החשיבה על בתי כנסת נובעת פעמים רבות מהמרכז החוצה, מן התפילה והבניין אל העולם החיצוני. אני מבקש להפוך את נקודת המבט: לפתוח במחשבות על עירוניוּת ולהמשיך בתובנות על קהילתיות. מתוך כך נחזיר את המבט אל בית הכנסת כמרחב קהילתי עירוני ייחודי, מרחב בו הקודש מכונן את המשפחה, הקהילה והעיר מחדש". הרב מישאל ציון משרטט קווי מתאר לבית הכנסת העירוני, כמרחב המחבר בין הזרות העירונית לפרטיות הביתית

"לשמוע, ללמוד וללמד" – מחשבות בדרך לרבנות קהילתית / מישאל ציון

לאחר שנים רבות שבהן תפקידו של רב בית הכנסת היה טכני-הלכתי בלבד, משהו מתחיל להשתנות. אנשים רבים מחפשים קהילה, ומתוך כך גם מנהיג קהילתי שתפקידו ללוות את קהילתו, לייעץ לאנשיה ולסייע להם ליצוק משמעות דתית לחייהם. הכשרת רבנים מסוג זה דורשת היכרות עם עולם הטיפול והייעוץ לצד לימודי ההלכה