מתווה חדש לשבת ישראלית / מנואל טרכטנברג

יום השבת איננו עוד יום מנוחה שבועי שאופיו צריך להיקבע בעיקר על פי כוחות כלכליים-חברתיים; לשבת שמור מעמד מרכזי ומכונן בתרבות היהודית. הגיעה העת להסדיר מסגרת חוקתית ברורה לשבת במדינת ישראל: ליצור שבת ישראלית השואבת מהתרבות ומהמסורת היהודית, ומתחשבת בצורכי הקבוצות השונות בישראל