נשים הפגינו מול משרד רה"מ: תנו לטבול בשקט

המפגינות קראו לשרים לאפשר להם לטבול ללא נוכחות בלנית, וכן לאפשר לרפורמיות לטבול במקוואות הציבוריים. "פוגעים שוב ושוב בנשים. הטבילה היא רגע פרטי, ואין מקום להתערב בו", אמרו בזעם