"כִּי לִי הָאָרֶץ" – אל, אדמה ואדם בשמיטה / מרדכי בר אור

עם ישראל הוזמן להיכנס כשותף בכיר למערכת יחסים בין האל לאדמתו, בתקווה שיביןאת תפקידו וייעודו, אך הניסיון נכשל. וכך, מדי שבע שנים, חוזרת האדמה לאהובההראשון, ומעורבותו של האדם נדחית ומוגבלת. שיבת ציון הנוכחית היא ניסיון לכונןמחדש את השותפות הזאת, נוכח הכישלונות הקודמים.