חופש, ערכים, קדושה / מרדכי יאושזון

נתבקשתי להתייחס ל'שחיקת המלאוּת הדתית בציבור הציוני-דתי מסוג זה הקורא את "דעות". אישית, איני מקוראיו הנאמנים של "דעות", כך שאיני יודע בדיוק את טיבו של "סוג זה". לכן דבריי כלליים וודאי שאינם אישיים.