אורתודוקסיה זמנית / משה בלאו

חלקה הראשון של המסה, 'כשחלומות הופכים מציאות', ביקר שתי תפיסות עולם מנוגדות המתחרות על רוחו של הציבור הדתי לאומי – הגישה השמרנית האמריקאית, וגישה אותה ניתן לכנות 'רדיפת החזון', כאשר שתיהן יוצרות משברים חדשים לצד התיקון אותו הן מנסות ליישם. מתוך הבנה שחלומה של החברה הדתית צריך לחזור להיות עבודת ה', ולא שימור של פרקטיקות […]

כשחלומות הופכים מציאות / משה בלאו

אימוץ השמרנות בגרסתה האמריקאית הוא קודם כל אסטרטגיה של התמודדות מול האיום שבשטפון הפרוגרסיבי – בעולם המתקדם בזרם מהיר הדרך היחידה לא להיסחף היא ייצוב של המוסדות התרבותיים. כך, בחברה הדתית לאומית עולה עולם ערכי חדש, כזה המתמקד בשימור צורת הקיום הדתית לאומית, ללא התוכן המצדיק אותה. כדי שלא תשקע לקיום של דתיות שאינה יותר מתרבות, הציונות הדתית נמצאת בסחרור של חיפוש אחר חזון, אך חזון הנובע מצורך עלול להצטמצם גם הוא למשענת לקיום כפי שהוא במקום להתמסרות אמיתית. מסה בשני חלקים – חלק ראשון.