המקדש – בין שלילה לחיוב / משה מאיר

 

 

לפני כמה שנים, כתב משה מאיר מאמר ב'מקור ראשון', ובו ביקש לשלול את שאיפת המקדש. הכמיהה לבית המקדש מתבררת כבלתי מובנת מאליה: הקורבנות והמוחשיות שבו לא בהכרח משתלבים באופן טבעי עם השקפת עולם שבה היהדות איננה ממוקדת במקום, ונוטה אל המופשט. במאמר זה מבקש משה מאיר לברר מחדש את יחסו לבית המקדש, ולשאול שוב: למה כן, ולמה לא?

משפט ראשון: היה חורבן.

 

התנהלות במחלוקת – מבט קיומי פנימה / משה מאיר

 

 

 

 

התנהלות במחלוקת – מבט קיומי פנימה

משה מאיר

 

 

ד"ר משה מאיר הוא מחנך בתיכון הרטמן בירושלים,

מרצה למחשבת ישראל וחבר מערכת "דעות".

ספרו "שניים יחדיו: פילוסופיה דתית-חילונית חדשה" עתיד לראות אור בחודשים הקרובים

 

 

"שפתי תפתח" / על ההשתקה בחברה הציונית דתית / משה מאיר

 

 

 

 

"שפתי תפתח"

על ההשתקה בחברה הציונית דתית

משה מאיר

ד"ר משה מאיר הוא מחנך בתיכון "הרטמן" בירושלים,
מרצה למחשבת ישראל וחבר מערכת "דעות".
ספרו "שניים יחדיו: פילוסופיה דתית-חילונית חדשה"
עתיד לראות אור בחודשים הקרובים בהוצאת "טובי".