החינוך הדתי בישראל: לקראת סדר יום חדש / משה (קינלי) טור-פז

הגודל, הגיוון, הגאוגרפיה ובעיקר תפיסת ה'גם וגם' הם מאפיינים ייחודיים למוסדות החינוך בציונות הדתית. מאפיינים אלה מביאים לכך שמוסדות החינוך הציוניים־דתיים הם קטנים, נישתיים ויקרים. תפיסת ה'גם וגם' במוסדות הציונות הדתית יוצרת מתח ערכי המעמיד דרישות מפליגות לבוגר ולבוגרת הממוצעים. ההפרדה במוסדות החינוך בין בנים ובנות וההרחקה של ילדי הציונות הדתית מרעיהם החילונים, החרדים והערבים, […]