שביתת ההורים – על אחריות ההורים למערכת החינוך / נתנאל בוכניק

תקנה קדומה עיגנה את אחריות ההורים לחינוך ילדיהם בחובה הציבורית
"להושיב מלמדי תינוקות", אבל האם בכך צריכה מעורבותם להתמצות?
שביתת המורים האחרונה פותחת הזדמנות לדיון מחודש ביחס בין הורים למורים.